Sukses

Doa Naik Kendaraan Sesuai Sunnah, Lengkap dengan Bacaan, Arti, dan Keutamaannya

Otosia.com Dalam melakukan segala aktivitas, sangat dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu, termasuk saat naik kendaraan. Bagi Otolovers muslim, Rasulullah SAW bahkan telah mengajarkan kepada umatnya untuk membiasakan membaca doa sebelum berkendara.

Tentu ada keutamaan di balik doa ini. Diyakini doa sebelum berkendara akan memberikan keselamatan dan perlindungan selama dalam perjalanan.

 (kpl/ahm)

Next

Doa naik kendaraan

Subhanallazi sakhkhorolanaa hadzaa wamaakunna lahuu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun

Artinya:

"Mahasuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali."

Setelah membaca doa naik kendaraan di atas, kemudian dilanjut dengan membaca doa berikut,

Alhamdulillah (3x)

Segala puji bagi Allah. (3x)

Allahu akbar (3x)

Allah Maha Besar. (3x)

Next

Subhaanaka innii qod zholamtu nafsii, faghfirlii fa-innahuu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta.

Artinya:

"Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau." (HR. At Tirmidzi no. 3446).

Next

Dalil berdoa saat berkendara

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ketika naik ke untanya untuk pergi safar, beliau bertakbir 3x kemudian mengucapkan:

"Subhaanalladzi sakhkhoro lanaa hadza wa maa kunna lahu muqrinin. Wa innaa ila robbinaa lamunqolibuun. Allahumma innaa nas’aluka fi safarinaa hadza al birro wat taqwa wa minal ‘amali ma tardhoa. Allahumma hawwin ‘alainaa safaronaa hadza, wathwi ‘annaa bu’dahu. Allahumma antash shoohibu fis safar, wal kholiifatu fil ahli. Allahumma inni a’udzubika min wa’tsaa-is safari wa ka-aabatil manzhori wa suu-il munqolabi fil maali wal ahli."

Artinya:

"Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah kami memohon kebaikan dan ketaqwaan dalam safar kami dan keridhaan dalam amalan kami. Ya Allah mudahkanlah safar kami ini. Lipatlah jauhnya jarak safar ini. Ya Allah Engkaulah yang menyertai kami dalam safar ini, dan pengganti yang menjaga keluarga kami. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan safar ini, dari pemandangan yang menyedihkan, serta dari tempat kembali yang buruk baik dalam perkara harta dan perkara keluarga." (HR. Muslim no. 1342).

Next

Adab membaca doa naik kendaraan

1. Merendahkan diri dan tunduk di hadapan Allah SWT, kemudian memohonlah dengan sungguh-sungguh.

2. Usahakan dalam keadaan suci ketika membaca doa.

3. Berdoa dengan penuh harapan, di mana Allah nantinya akan senantiasa menjaga atau melindungi kamu ketika dalam perjalanan.

4. Sebelum berdoa, ada baiknya memohon ampunan atas apa yang telah kamu perbuat. Lalu berdoalah dengan khusyuk.

Next

Keutamaan membaca doa naik kendaraan

1. Perjalanan mendapatkan pelindungan Allah SWT.

Ketika membaca doa dengan sungguh-sungguh maka Allah akan senantiasa memberikan pelindungan kepada umatnya ketika di dalam perjalanan. Dengan begitu perjalanan kamu menjadi lebih lancar tanpa adanya hambatan.

2. Mendapatkan pahala.

Mengawali perjalanan dengan berdoa, maka secara otomatis kamu akan merasa lebih aman dan nyaman. Sangat disarankan untuk membaca doa setiap akan melakukan perjalanan, agar tiba dengan selamat.

3. Mendapatkan pertolongan di jalan.

Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi di jalan. Misalnya ban bocor, kehabisan bensin, dan lainnya. Ketika salah satu kondisi itu menimpa kamu, maka Allah akan memberikan pertolongan lewat orang lain.

4. Perjalanan terasa lebih cepat dan aman.

Dengan berdoa, kamu merasa lebih aman. Hal itu membuat perjalanan kamu menjadi lebih cepat. Berkat perlindungan Allah, segala urusan menjadi lebih mudah.

Penulis: Lola Lolita

Sumber: Brilio.net

Loading